April månads kreativa uppdrag – Vårstädning

Nu är våren på väg och vad passar bättre än att vårstäda ditt inre lite. Rensa bland tankar och onödiga prylar.
Nedan följer frågor att skriva utifrån för att ta reda på hur du skall fokusera för en ljusare vår.

Olika frågeställningar utifrån de fem elementen i sann yogaanda.

VATTEN
Skriv ner ett ord som beskriver de mest framträdande känslor du har haft hittills i år.
Skriv nu ett ord som beskriver de känslor du vill mest känna. Är de två olika svaren lika? Om inte, hur kan du överbrygga klyftan?

Vem har du saknat? Skriv namnet på minst en person. Hör av sig till till dem.

Utmana dig själv för att vara lite sårbar och låta dem veta hur mycket de betyder för dig.

ELD

Lista tre närliggande platser du har menat att utforska; till exempel parker, kaféer, bokhandlar, skogar, sjöar etc. Gör nu en plan att faktiskt besöka dessa platser under våren.

Vad är fyra saker du har gjort i år som gjorde dig väldigt glad? Kan du göra dem igen snart?

Har du ett ärende, syssla eller uppgift som du har menat att göra men inte har kommit till ännu? Gör en plan för att bara göra det och få det ur vägen ASAP.

JORD
Lista tre saker du äger som tar upp onödigt energiskt och fysiskt utrymme. Vad kan du återvinna, donera?
Vad är en konkret åtgärd du kan vidta för att göra livet bättre för någon annan under våren? Kan du hjälpa en vän i nöd, donera till ett ändamål du bryr dig om?

Beskriv en enkel åtgärd som förbättrar din livskvalitet. Det här kan vara att äta grönsaker, gå, skriva, läsa, skratta, etc. Försök att skapa tid varje dag under den kommande månaden (även om det bara är tio minuter).

LUFT
Var i ditt liv har du undvikit att fatta ett beslut?
Skapa utrymme under den här månaden för att kunna göra ett riktigt val.
Ta reda på vilka situationer i ditt liv som gör dig mest stressad. Hur kan du avsluta, omarbeta eller få ett annat perspektiv på dessa situationer?

RYMD/ETER
Hur kan du hitta utrymmet, mellanrummet mellan allt görande? Under vilka omständigheter känner du dig mest lugn och samlad? Till exempel: meditation, natur, etc. Gör du regelbundet dessa saker? Om inte, hur kan du börja?

Jag önskar dig en varm och ljus vår!                                                               /Maria