ERBJUDANDE – Historien om ditt liv

Jag vill erbjuda fyra personer att få göra den resa jag gjort de senaste åren till ett reducerat pris.
ERBJUDANDE FYRA ENTIMMES SESSIONER FÖR 2600 kr (Ordinare pris 3600 kr).

Du får:

– Perspektiv på hur din historia och hur dina sanningar formar hur du upplever dig själv och världen.
– Verktyg både från filmdramturginsvärld och yogafilosofin.
– Du lär dig hitta mål med själ, eller snarare upptäcker att du inte är en person som behöver mål utan meningsfullhet.

Processen ser ut så här:

Vid första tillfället undersöker vi genom directed storytelling vad för sanningar och historier du bär på.
Directed storytelling innebär att du svarar på frågor i ett formulär för att hitta de ledtrådar som vi skall jobba med de kommande tillfällena.
Directed storytelling får dig att tänka utanför dina invanda tankebanor. Du får utforska skrivandet som ett verktyg att ha med dig i vardagen.

Mellan våra sessioner får du skräddarsydda hemuppgifter att göra på egen hand. Jag kallar det transformativt skrivande; du bearbetar det vi hittat i våra samtal och utforskar det vidare.

Om du är sugen på att börja redan idag så ser du stegen här nedanför som du kan ta för att dyka djupare in i din berättelse. De här stegen får de som har varit med på mina föreläsningar med sig hem.

3-STEG FÖR ATT BÖRJA BERÄTTA EN NY HISTORIA:

Steg 1) IDENTIFIERA: Identifiera ditt manus, din identitet och dina övertygelser.
* Se tillbaka på det du skrev ner under den här workshopen och hitta historien.
* Titta på händelserna i ditt liv och fråga, ”vad betyder de och vem tror jag att jag är på grund av dem?”
* Utforska psykologiska arketyper och identiteter.
* Fråga dig själv vad du tror om livet, om dig själv, om andra, om din framtid? Var
kommer dessa övertygelser ifrån? Vem har påverkat dig att tro på det du tror, och har de RÄTT?

Steg 2) STÄRK: Skriv en mer självstärkande historia.
* Bli medveten om på vilka sätt du håller fast vid din historia eftersom du får positiva fördelar (även från en negativ historia) eller reaktioner från andra. Vem skulle du vara utan din historia?
* Titta på de övertygelser du identifierade och fråga dig själv vad du verkligen tror, bortom de övertygelser du har programmerats att acceptera.
* Få nya perspektiv på din gamla historia. Kan du se de välsignelser som har kommit från dina förbannelser? Kan du se hur dina erfarenheter har hjälpt dig att tydligare identifiera vad du verkligen vill ha?

Steg 3) GENOMFÖR: Gör livsförändringar som avspeglar din nya historia.
* Uppmärksamma och stoppa dig själv när du börjar att tänka på eller tala om din gamla historia.
* Lägg märke till om det finns personer, platser, aktiviteter eller föremål som får dig att tänka, känna eller spela upp din gammal historia och gör sedan ändringar för att ta bort/undvika dessa triggers.
* Fråga dig själv vilka förändringar du kan göra som ligger i linje med de drömmar du har för nästa
kapitel i ditt liv. Vilka små förändringar kan du göra nu? Vilka mål kan du sätta upp för detta året?
* Utforma din egen ceremoni (en handling/en stund) för att fira det nya livet du börjar skapa för dig
själv. Hjärnan behöver handling/aktivitet för att ta till sig ny kunskap.

Vi ses i verkligheten, eller via skype, FaceTime, Facebook eller hörs via telefon.

Kontakta mig om du är intresserad eller har frågor: maria@studiovira.se