”Har hon gått och blivit Spådam?”

Det korta svaret: ”Nej”.

Det långa svaret: Allt här i världen kan användas på olika sätt. För mig är att lägga kort ett redskap för självkännedom och förståelse för vår personliga utveckling.

Jag älskar bilder och berättelser.
Jag älskar fantasi och intuition och att utifrån bilderna samtala med andra om deras liv. För mig är olika kortlekar bara ett verktyg att få tag i det som annars bara kanske kommer fram när vi drömmer. Jag spår inte framtiden utan använder korten som ficklampor för att lysa upp en fråga från olika håll.

Fem procent av vårt medvetande är medvetet, det där som pågår innanför pannloben – vårt rationella tänkande. Resten är det omedvetena. Forskning säger att våra hjärnvågor är i Thetafrekvensen fram tills dess att vi är sju år. Då lär vi oss genom vad vi ser och vad vi gör och vad andra gör mot oss. Det blir basen får vårt omedvetna, vår grundprogrammering som styr oss och hur vi ser på och agerar i världen som vuxna.

När man försöker lösa ett problem bara med rationellt tänkande så kan ett enda ”fel” – som egentligen kan vara ett missförstånd – få hela ekvationen att falla samman.
Att använda sig av rationellt tänkande i kombination med att kontakta sitt undermedvetan, vilket man t ex kan göra med bilder och fantasi får man en bredare bild av historien man är fast i.

Tarotleken som är en av de lekar jag har har kallats Själens spegel, Visdomens bok och Kartan över vår medvetenhet.

Den talar till oss bland annat via symboler, färger och bilder. Den aktiverar vår intuition, ”den inre rösten” och vårt undermedvetna, samma del som drömmer om natten.

Och är det något jag vill så är det att få fatt i drömmar så att de kan få en chans att bli verkliga.