Historien om ditt liv – kapitel 1

 

Varje dag – en ny tråd i historien om ditt liv.
Du väver fram livet till ett nät.
Låt det inte bli ett nät som du fastnar i – utan ett som fångar dina drömmar.

Föreställ dig hur du sitter högt uppe på ett berg. Framför dig breder hela ditt liv ut sig.
Allt det du varit med om skapar djupa dalar och höga berg. Ett landskap format av dina erfarenheter.
Allt du ser framför dig i ditt inre landskap, och genom vilket du ser på verkligheten, är unikt just för dig. Samtidigt följer det samma teman, bebos av samma arketyper som i andra människors inre landskap.
Varje person, plats, känsla, händelse, fysisk förnimmelse, tankar. Alla är de trådar som vävs ihop med varandra när du börjar skapa en berättelse om vad som har lett dig till en punkt i livet du befinner dig på just nu.
Du lägger till ett VAR ett NÄR ett HUR och ett VARFÖR. Du skapar en mening av det som har hänt och meningen blir till flera meningar som bildar historien om ditt liv.

Bli nu medveten om att det är du som skapar denna väv. Liksom spindeln spinner sitt nät skapar du din historia. Nätet vävs ihop av varje ”varför-” och ”hur”-tråd. Varje orsak och verkan är en historia som bara finns i dig men som blir till bilden av ditt liv och därför också formar ditt liv.
För så som trådarna i väven löper, samma mönster fortsätter vi lätt att härma. Det blir vårt mönster och kanske upptäcker du att alla de historier du berättar om ditt liv följer samma mönster. Plats, person och problem kan vara utbytta men händelsekedjan och tankarna kring det som händer är likadana som innan. De reagerar snarare än agerar med eftertanke på det du möter i ditt liv.
Vanorna i ditt liv har karvat upp djupa floder i marken. Kanske strömmar det vatten där just nu? Eller så är floderna uttorkade men så inetsade i marken att det skulle vara lätt för en flod att rinna där igen.

Varje gång du återberättar en historia om ditt liv spinner du vidare på den gamla tråd och gör den starkare. Kanske lägger du till något mer så väven blir tätare? Du kanske broderar ut och lägger till detaljer beroende på vad du får för respons av den som lyssnar till din historia. Bilderna av ditt liv blir en saga som du berättar så många gånger för dig själv och andra att du börjar tro på den.

Nya vindar blåser in i livet och vi är så rädda att nätet inte skall hålla. Vi tror att just det här nätet behövs för att hålla allting samman. Hålla hela dig samman. För vem är du utan din väl berättade historia som du år efter år slipar på?

Du fångar saker i ditt nät. Världen sipprar igenom och det som fastnar är det som förstärker nätet. Vi tar till oss det som bekräftar det vi redan vet eller tycker. Vi är historieskapande varelser. Vår hjärna gillar inte lösa trådar. Och så länge vi får ihop trådarna så bryr sig inte du nödvändigtvis dig om om det du får ihop är ”sant” eller inte.
När vi fått ihop alla lösa trådar står vi med en historia som vi upprätthåller genom att återberätta och minnas.

Men lika starkt som spindelns nät, lika bräckligt är de sanningar du klamrar dig fast vid och spinner fram med hjälp av dina tankar.

Tråden ser ut att sitta fast vid spindelns kropp och gör den till ett med nätet. Men när nätet förstörs är spindeln fri att skapa ett nytt nät på en annan plats.
Lika fria är vi att använda oss av trådarna i våra liv och skapa vackra mönster såväl som att bryta upp och börja på en ny.
Genom att se att det är just en skapelse, en berättelse, som fått ett eget liv oberoende av tid och rum blir vi friare att sudda ut, lägga till och ta aktiv del i att forma berättelsen. Vi kan använda det som ett kraftfullt verktyg att skapa stärkande berättelse om våra liv och hitta visdomarna som kommit ur erfarenheterna.

Vilka historier är värdefulla att behålla?

Vilka historier behöver du bearbeta för att sätta punkt för en gång för alla?

Hur kan du vända en motgång som en språngbräda till framåtrörelse?

I den här boken kommer vi göra en resa genom historien eller historierna om ditt liv.
En resa som kommer vara hela livet ut.

För:

Livet slutar mitt i en mening. Utan punkt.
Det är inte svart eller vitt.
Det är fyllt med paradoxer och tomrum.
Tomrum som bär det stora mysteriet.
Mysteriet som är DU.