November månads kreativa uppdrag – boktitelpoesi

Hej hej vardag.
Ingen hör hemma här mer än du.
Och runt mig faller världen

Något som kan inspirera och kicka igång en flämtande kreativitet är att skapa något genom att sätta ihop olika saker som redan finns och på så sätt skapa något nytt.

Se dig om i rummet. Gå till biblioteket. Låt ögonen vandra över boktitlarna och skapa sedan en dikt av titlarna. Antagligen blir det något du aldrig skulle kunnat klura ut själv.

Att ta vad man har. Som tillsammans blir något som inte fanns förut.

Häng gärna på bokförlaget Glimras tävling när skapelsen är klar.

 

Må skaparkraften komma till dig lätt och ansträngningslöst!